Centrum Kompetencji Zawodowych

Nazwa Projektu: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach. Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Numer i nazwa Osi Priorytetowej:   Priorytetowa 10 – Wiedza i kompetencje Numer i nazwa Działania: Działanie 10.2 Rozwój… Continue reading